Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

maart 2023

14
Raadspreekuur (V.07 RijnWaalzaal)
dinsdag 14 maart 2023
19:00 - 19:20
Gemeenteraadsvergadering (V.07 RijnWaalzaal)
dinsdag 14 maart 2023
19:30 - 20:30
 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling agenda
 4. Ontslag en benoeming burgerlid BOB
 5. Vaststelling besluitenlijst van 7 februari 2023
 6. Ingekomen stukken en mededelingen
 7. Verbonden partijen
 8. Actieve informatievoorziening door het college
 9. Beleidsplan schulddienstverlening gemeente Overbetuwe 2023-2026 en Verordening beslistermijn schulddienstverlening gemeente Overbetuwe 2023
 10. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2023
 11. Sluiting
Zaal 1 (V.07a Rijnzaal)
dinsdag 14 maart 2023
20:30 - 22:00

CLUSTER RUIMTE
Voorrondegriffier: Pfeiffer

1. Voorbereidende vergadering Locatiekeuze woonwagenstandplaatsen westelijk deel Overbetuwe

Zaal 3 (V.08 Oude Raadzaal)
dinsdag 14 maart 2023
20:30 - 22:00

CLUSTER BESTUUR
Voorrondegriffier: Raijmakers

1. Voorbereidende vergadering Initiatiefvoorstel Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2023
2. Voorbereidende vergadering Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2021