Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

februari 2024

6
Zaal 1 (V.07a Rijnzaal)
dinsdag 6 februari 2024
19:30 - 22:30

CLUSTER BESTUUR
Voorrondegriffier: Blanken


1. Post- en actielijsten cluster Bestuur
2. Voorbereidende vergadering Marktverordening 2024 
3. Voorbereidende vergadering Zienswijze ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
4. Informatiebijeenkomst door het college over Financiering programma Duurzaamheid

Zaal 2 (V.07b Waalzaal)
dinsdag 6 februari 2024
19:30 - 22:30

CLUSTER INWONERS
Voorrondegriffier: Pfeiffer


1. Post- en actielijsten cluster Inwoners
2. Voorbereidende vergadering Visie Wonen, welzijn en zorg 2030 ‘Samen zorgen voor morgen’
3. Voorbereidende vergadering Plan versterken sociale basis jeugd

Zaal 3 (V.08 Oude Raadzaal)
dinsdag 6 februari 2024
19:30 - 22:30

CLUSTER RUIMTE
Voorrondegriffier: Raijmakers


1. Post- en actielijsten cluster Ruimte
2. Voorbereidende vergadering Inrichten makelpunt Overbetuwe
3. RondeTafelgesprek met het college over Actualisatie Omgevingsvisie: Participatiestrategie en Omgevingsagenda

20
Gemeenteraadsvergadering (V.07 RijnWaalzaal, Gemeentehuis Elst)
dinsdag 20 februari 2024
19:30 - 22:00

Op 16-02-2024 is toegevoegd aan de agenda: 17. Beëindiging project railterminal Gelderland


1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht*
5. Vaststelling besluitenlijst 23 januari 2024
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Verbonden partijen
8. Actieve informatievoorziening door het college
9. Visie Wonen, welzijn en zorg 2030 ‘Samen zorgen voor morgen’
10. Benoeming raadsrapporteur VGGM
11. Aanbieding Kaderbrief VGGM 2025 en informatiebrief bestedingen bedrijfsvoeren 2024*
12. Geactualiseerde Financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet)*
13. Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet)*
14. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 213a Gemeentewet)*
15. Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Overbetuwe*
16. Aanvraag suppletie-uitkering explosieven 2023*
17. Beëindiging project railterminal Gelderland
18. Inrichten makelpunt Overbetuwe
19. Marktverordening 2024
20. Zienswijze ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
21. Plan versterken sociale basis jeugd
22. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2024
23. Sluiting