Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

Heeft u vragen, opmerkingen of zoekt u om andere redenen contact met de gemeenteraad? Dan kunt u contact opnemen met de griffie. Hier kunt u zich ook aanmelden voor het spreekrecht.


Griffie van de gemeenteraad van Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst


Of volg ons op facebook en twitter:

https://www.facebook.com/gemeenteraad.overbetuwe/
https://twitter.com/RaadOverbetuwe

Rekenkamer

Heeft u suggesties voor onderzoek?
Naast het formele verzoekrecht van de gemeenteraad, staat de Rekenkamer altijd open voor tips en suggesties van anderen voor het verrichten van onderzoek. Mocht u tips of suggesties hebben, dan kunt u via mail of telefoon uw suggestie doorgeven aan de ambtelijk secretaris A. Raijmakers.