Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een voorstel van een of meerdere raadsleden om een concept-raadsbesluit aan te passen. Met een amendement wordt niet alleen duidelijk aangegeven dat men het (gedeeltelijk) oneens is met het voorgestelde, maar ook welke wijzigingen de indienende raadsleden willen. Elk concept-raadsbesluit dat is geagendeerd voor de raadsvergadering, is amendeerbaar. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt is het amendement aangenomen en wordt het concept-raadsbesluit aangepast. Daarna wordt er gestemd over het aangepaste raadsbesluit.

De raadsvergaderingen worden uitgezonden via livestream. Die kunt u terugkijken. Daarom worden er geen uitgebreide verslagen gemaakt, maar compacte besluitenlijsten. Die worden steeds door de raad vastgesteld in de volgende vergadering.

Het college informeert de raad actief over zaken die voor de raad belangrijk zijn. Dat doet het college met informatiememo’s en TIC’s. TIC’s zijn collegebesluiten die Ter Informatie door het College (TIC) aan de raad worden gestuurd.

Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring van een raadslid of raadsleden over een onderwerp, waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Het kan bijvoorbeeld een verzoek aan het college zijn om iets te onderzoeken en de raad daarover te informeren. Of een wens om bepaalde zaken mee te nemen als er nieuw beleid wordt gemaakt.

Dit is een nieuwsbrief op initiatief van de gemeenteraad van Overbetuwe om u als inwoner te informeren. Deze nieuwsbrief verschijnt anderhalve week na elke raadsvergadering.
U kunt zich ook op de digitale versie van deze nieuwsbrief abonneren. Als u een mail stuurt aan griffie@overbetuwe.nl zetten we u op de verzendlijst en ontvangt u de vrijdag of maandag na elke raadsvergadering via de mail de digitale versie van de nieuwsbrief.

Raadsleden kunnen schriftelijke (politieke)vragen stellen aan het college. Dat zijn vaak vragen naar een mening of voornemen van het college. Het college beantwoordt de vragen. Zowel vragen als antwoorden vindt u hier.

Technische vragen zijn vragen naar feiten, harde gegevens. De gestelde vragen en de antwoorden van de ambtelijke organisatie daarop staan bij de agendapunten waar de vragen over gaan. Hebben raads- en burgerleden vragen gesteld over een onderwerp dat niet op de agenda staat, dan vindt u de vragen en antwoorden hier.

De raad stelt elk jaar zijn eigen vergaderschema vast. Daarin staat wanneer de raadsvergaderingen en de politieke avonden met voorronden plaats vinden. Deze vergaderingen (den de stukken) staan ook bij https://overbetuwe.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar