Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadswerkgroepen

woensdag 16 februari 2022

20:00 - 21:21
Locatie

S.04 Elster Toren

Voorzitter
Gerdien Maaijen
Toelichting

Bijeenkomst raadswerkgroep Sociaal Domein


Map documenten Sociaal Domein
In iBabs is een map aangemaakt met documenten over sociaal domein. De documenten zijn gerangschikt op vergaderdata van de raadswerkgroep Sociaal Domein. Deze map is voor alle raads- en burgerleden toegankelijk.
Vindplaats: iBabs → Documenten → Raadswerkgroep Sociaal Domein (onder gedeelde folders)

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20:00
 2. 2
  Vaststellen agenda - 20:01
 3. 3

  Bijgevoegd:
  Concept-besluitenlijst 20 januari 2022

 4. 4

  Bijgevoegd:
  Uitgangspunten voor het initiatiefvoorstel

 5. 5

  Bijgevoegd:
  Grafische weergave/organogram

 6. 6
  Afsluiting raadswerkgroep sociaal domein - 21:13
 7. 7
  Rondvraag - 21:18
 8. 8
  Sluiting - 21:20