Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaal 2

dinsdag 28 februari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

V.07b Waalzaal

Voorzitter
D.J.M. Vennis
Toelichting

CLUSTER INWONERS
Voorrondegriffier: Pfeiffer


1. Post- en actielijsten cluster Inwoners
2. RondeTafelgesprek met het college over Uitgangspuntennotitie Dorpsprofielen en participatie
3. Voorbereidende vergadering Beleidsplan schulddienstverlening gemeente Overbetuwe 2023-2026 en Verordening beslistermijn schulddienstverlening gemeente Overbetuwe 2023

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 2

    Portefeuillehouder: Van den Dam


    1. Vaststellen agenda

    Bijlagen